360° Feedback benefits

sve 360° Feedback je proces u kojem zaposlenici primaju povjerljivu, anonimnu povratnu informaciju od drugih osoba iz njihovog okruženja. Procjenitelji su najčešće šef, kolege i podređeni – 8 do 12 ljudi koji anonimno popunjavaju upitnik baziran na poslovnim kompetencijama. Sudionik koji prima feedback također ispunjava upitnik o sebi kako bi dobio cjelovitu sliku sebe.

Koje su općenite prednosti 360° Feedback upitnika?

1) Otkriva snage i područja za razvoj pojedinaca

Nakon ispunjavanja 360° Feedback upitnika sudionici primaju cjelovit izvještaj koji uključuje njihove snage i područja za razvoj. Izvještaj je rezultat povratnih informacija od većeg broja procjenjivača, što pruža poštenu i točniju sliku o radu zaposlenika. Prednost je što ovakav pristup omogućuje otkrivanje “slijepih točaka” u ponašanju i načinu utjecaja na druge. Zaposlenici mogu prepoznati one aspekte svog ponašanja koje sami uglavnom ne primjećuju. Uravnotežena percepcija vlastitih vještina i ponašanja djeluje motivirajuće na zaposlenike i nudi uvid o potrebnim treninzima.

2) Povećava samosvijest

Uspoređivanjem vlastite procjene s drugim procjenjivačima pojedinac dolazi do uvida i dubljeg razumijevanja vlastitog ponašanja i načina na koji ga drugi percipiraju. Mnogi zaposlenici doživljavaju 360° Feedback točnijim i boljim odrazom njihovog rada, nego uobičajen feedback primljen isključivo od nadređene osobe. Kolege u timu te podređeni često znaju više o kvaliteti rada pojedinca nego njemu nadređena osoba. Veći broj izvora čini dobivene informacije korisnijima i za poslovni i osobni razvoj. 360° Feedback pomaže premostiti razliku između onoga što zaposlenik misli o sebi i stavova drugih. Naime, ako pojedinac prima isti feedback od više osoba, veća je vjerojatnost da će ga ozbiljnije shvatiti, nego kad određen feedback primi samo od jedne osobe.

3) Organizacijski razvoj

Korištenje 360° Feedbacka olakšava prepoznavanje potencijalnih lidera i ohrabruje talente u Vašoj organizaciji. Rezultati se mogu koristiti u svrhu nagrađivanja ili napredovanja zaposlenika na više pozicije te za stjecanje novih vještina u ključnim područjima. Učinkovito korištenje 360° Feedbacka može smanjiti gubitak zaposlenika i povećati vjerojatnost njihovog zadržavanja u organizaciji. Sve navedene prednosti pružaju Vašoj organizaciji kompetitivnu prednost.

4) Razvija kulturu feedbacka

Organizacije koje koriste 360° Feedback stvaraju kulturu koja promiče davanje konstruktivnih povratnih informacija. Zbog većeg broja procjenjivača u procesu je smanjena pristranost. Način provedbe procesa te način korištenja rezultata mogu stvoriti snažniji doživljaj povjerenja u organizaciji. Fokus na osobnom razvoju, korištenje većeg broja procjenjivača te povjerljivost potiču kulturu poštenja, povjerenja i odgovornosti. Snažna usmjerenost na razvoj zaposlenika dokazuje organizacijsku predanost svojim zaposlenicima. Zaposlenici cijene prilike za trening i razvoj, što vodi do povećane motivacije, zadovoljstva poslom te produktivnosti.

5) Evaluacija treninga i coaching

Evaluacija koja zahvaća više vremenskih točaka omogućuje prepoznavanje postignuća i razvoja vještina. Također, korištenjem evaluacije kroz dulji period osiguravamo fokus na rastu pojedinaca. 360° Feedback može uštedjeti rukovoditeljima vrijeme i energiju jer ih manje troše na davanje povratnih informacija. No, poželjno je da se rukovoditelji sastanu sa zaposlenicima kako bi raspravili primljeni feedback i kreirali kratkoročni i dugoročni osobni plan za razvoj

6) Razvija i osnažuje timski rad i odgovornost

S obzirom na to da povratne informacije dolaze od više procjenjivača članovi tima postaju svjesniji međusobne odgovornosti. Naime, svjesniji su da mogu doprinijeti razvoju drugih članova jer posjeduju specifično znanje o njihovom ponašanju na poslu. Primljene povratne informacije povećavaju učestalost komunikacije unutar tima, što olakšava stvaranje kreativnijih rješenja i produktivnijeg rada.

Zašto odabrati Gentisovu 360° Feedback platformu?

Gentis svoju 360° Feedback platformu razvija već više od jednog desetljeća. Stvorili smo platformu koja je vrlo ‘user friendly’ i jednostavna za korištenje, fleksibilna vezano uz funkcionalnosti, a izvještaj je pregledan, čistog dizajna te vrlo čitljiv i jasan.

Osim što u sustavu klijenti imaju mogućnost koristiti Gentisov model od 13 kompetencija, od kojih se mogu izabrati samo neke ili pak sve, može se koristiti i klijentov model kompetencija.

Procjenjivače je preko platforme moguće dodati jednim klikom, a upitnik se može ispunjavati na računalima, pametnim telefonima i tabletima (24/7).

Sustav omogućuje praćenje i usporedbu rezultata kroz vrijeme pa može poslužiti kao evaluacija edukacija ili modularnog programa, a odlična je podloga i za coaching.

Rezultati u izvještaju grafički prikazuju usporedbu samoprocjene i ocjene svih ostalih te ocjenu grupe procjenjivača po svakoj kompetenciji.

To izvještaju daje jasnoću i lakoću interpretacije rezultata. Uz to, sustav u izvještaju automatski generira osobnu SWOT analizu. Na kraju izvještaja predviđena je i izrada plana razvoja, koji osoba može ispuniti sama za sebe ili za vrijeme coachinga na feedback koji također nudimo.

NOVO!

U novije vrijeme, osim poslovnog, u ponudi imamo i osobni 360° Feedback upitnik, koji je kreiran sa svrhom da nam pomogne u povećanju kvalitete naših osobnih odnosa, a kompetencije koje procjenjuje su samosvijest, samopouzdanje, upravljanje emocijama, izgradnja odnosa, komunikacija i otpornost.

Besplatno isprobaj našu 360° Feedback platformu

Super vijest je da u ovoj razvojnoj fazi jednoj osobi iz iste kompanije omogućavamo potpuno besplatno testiranje platforme. Osoba pritom dobiva svoj 360° izvještaj na temelju odabranih kompetencija od ponuđenih 13 Gentisovih, a sve što vas od ove pogodnosti dijeli je jedan klik ovdje.

Za sve dodatne informacija stojimo vam na raspolaganju na gentis@gentis.hr.

Povezane objave

Gentis 360° Feedback promotions

Gentis 360° Feedback promotions

Svatko od nas je sigurno barem jednom u životu tragao za savršenim alatom za osobni razvoj, za koji smo bili spremni platiti puno novaca. No jesmo li svjesni da nam je jedan od najvrjednijih...

Using DISC Flow® assessment in an organization

Using DISC Flow® assessment in an organization

Kamen temeljac svake uspješne organizacije su motivirani i angažirani zaposlenici. Međutim, pronaći pravi alat za osobni razvoj koji besprijekorno funkcionira sa svim različitim snagama i...

Try our 360° Feedback platform for free

Try our 360° Feedback platform for free

360° Feedback je sustav ili proces u kojem osoba dobiva povjerljive, anonimne povratne informacije od ljudi s kojima je okružena u radnoj okolini. To obično uključuje nadređenog/nadređene, kolege,...