Velika većina onoga što radimo, usmjerena je na razvoj ljudi. Organizaciju čine ljudi. Jedan dio našeg fokusa pomaže postavljanju kvalitetnih procesa u organizacijama, razvoju organizacijske kulture, razvoju talenata, te praćenju poslovne učinkovitosti.

 

Centri procjene i razvoja

Zašto centri procjene i razvoja?

Prema istraživanjima, vrhunski djelatnici utječu na uspješnost organizacije 40-80% više nego prosječni. Taj se utjecaj, kao i razlike u radnoj uspješnosti, povećava što su složeniji poslovi koje obavljaju.

Trošak zaposlenika većini tvrtki predstavlja najveći fiksni izdatak u nekom razdoblju, a trošak odlaska i zamjene uspješnih ljudi na nekoj poziciji ne samo značajan financijski trošak, nego i gubitak dijela organizacijskog znanja.

Svakoj je organizaciji potrebna procjena kadrova kako bi prepoznala talente i potencijal pojedinca za rad na određenoj poziciji i daljnji razvoj unutar kompanije.

Što su centri procjene i razvoja?

Centri procjene i razvoja sistematičan su i provjeren alat za procjenu potencijalnih kandidata za određeno radno mjesto ili za usmjeravanje razvoja talentiranih zaposlenika kako bi optimalno napredovali i zadovoljili potrebe tvrtke.

Kako primjeniti centre procjene i razvoja?

Gentisovi Centri procjene i razvoja efikasan su alat za procjenjivanje potencijala zaposlenika, kao i njihovih jakih i slabijih strana, vještina i potreba za daljnjim razvojem.

Što možete očekivati kao rezultat procesa?

Rezultat Centra procjene i razvoja je objektivna povratna informacija o potencijalu sudionika, na temelju kojeg se izrađuje jasan plan razvoja u skladu sa strateškim ciljevima organizacije.

 


360 Feedback

Što je 360° feedback?

360° feedback je: sustav i proces u kojem zaposlenici primaju povjerljivu, anonimnu povratnu informaciju drugih ljudi koji rade u njihovom okruženju. Organizacijski gledano to uključuje nadređenog (direktnog/indirektnog), kolege i podređene te ostale osobe s kojima surađujete.

Jednostavno rečeno - 360° Feedback je točno to što mu naslov govori. Primate povratnu informaciju ljudi oko Vas, uključujući:

  • Nadređenog/Menadžera/Supervizora
  • Podređenih, ukoliko ih imate
  • Kolega
  • Ostalih suradnika (vanjskih ili unutarnjih)
  • Klijenata/Kupaca

Kako 360° feedback pomaže organizacijama i pojedincima?

Jedan od razloga zašto kompanije ne postižu uspjehe je nedostatak povratnih informacija o učinku i ponašanjima unatoč činjenici da je feedback najjeftiniji i u isto vrijeme i najsnažniji menadžerski alat.

360° feedback pomaže nam u razvoju nastojeći postići dva temeljna cilja: individualni razvoj i povećanje uspješnosti kompanije.

Želite li da je tvrtka uspješna, od presudne je važnosti da pravi ljudi budu na pravom mjestu, u pravo vrijeme.

360° feedback je alat za planiranje razvoja svojih zaposlenika.

Koji su načini korištenja sustava 360° feedback?

Mogućnosti su neograničene te se može koristiti kao:

  • 360 Feedback Company – kako vas vide u poslovnom okruženju
  • 360 Feedback Personal development – procjena privatne osobe pri kojemu vam alat može poslužiti za osobni razvoj
  • 360 Feedback Family&Friends - u krugu obitelji/prijatelja pri čemu dobivate uvid u to kako vas doživljavaju u privatnom životu

Osoba koja prima feedback također ispunjava upitnik. Kako bi se što lakše usporedila percepcija ponašanja svakog pojedinca s percepcijom kako ga vide ostali u njegovom okruženju. Na taj način pojedinac dobiva sliku o svojim jakim i slabim stranama, te mu to pomaže razumjeti kako svojim ponašanjem utječe na ostale u okruženju.

Kakav je proces ispunjavanja Gentis 360° feedback alata?

Zahvaljujući tome što u procjeni mogu sudjelovati od 8 do 20 (i više) sudionika ovisno o potrebi klijenta, procjena se objektivizira i osobe koje primaju feedback (zaposlenici, menadžeri, privatne osobe) lakše prihvaćaju mišljenje više osoba. Gentisov 360° feedback mjeri kompetencije pri čemu je svaka od kompetencija definirana s nekoliko ponašanja.

Sudionici primaju pozivnicu na ispunjavanje e-mailom koji sadrži uputu, link, login i password za pristup 360° feedback sustavu.

Pristup sustavu je on-line uz minimalan angažman sudionika, dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku, a postoji mogućnost prilagodbe i na druge jezike prema potrebama klijenta.

Uobičajeno trajanje ispunjavanja je dva tjedna, a podsjetnike na ispunjavanje sudionicima šalje administrator iz sustava dva puta tjedno ili prema dogovoru. Također, moguće je produžiti ili skratiti rok ispunjavanja u svakom trenutku prema potrebi klijenta.

Administrator prati ispunjavanje i proces te je na raspolaganju sve za nejasnoće i eventualne poteškoće.

Ono što je specifično za Gentisov 360° feedback jest to da između ponuđenih kompetencija možete izabrati koje ćete koristiti, a koje ne. Na početku procesa, a prema dogovoru s klijentom, određene kompetencije mogu se isključiti, npr. ako populacija koja ispunjava 360° feedback nije menadžerska, postoji opcija isključivanja određenih kompetencija i sl.

Također nudimo prilagodbu sustava prema potrebama klijenta te mogu izabrati svoje kompetencije i ponašanja koje ćemo implementirati u sustav.

Što nakon procesa 360?

Nakon završenog procesa ispunjavanja kreiraju se individualni (ali i grupni) Izvještaji te se na osnovu njih definiraju razvojne potrebe i kreiraju individualni razvojni planovi za svakog uključenog u proces. Također, provodimo feedback „1 na 1“ na Izvještaj sa sudionicima i usmjeravamo ih na daljnje edukacije ovisno o potrebama i dobivenim rezultatima.

Proces se može ponoviti minimalno 6 mjeseci nakon provedenog prvog upitnika kako bi se dobila komparacija sa prijašnjim rezultatima i uvid u napredak.

Razvoj kompetencija kontinuirani je proces u kojem svaka osoba stječe iskustvo, preuzima veće odgovornosti i susreće se sa složenijim i zahtjevnijim zadacima. Proces predstavlja izazov zbog zahtjeva osvještavanja percepcije drugih na osobu kojoj se pruža feedback.

 


Timske radionice i Teambuilding

Nerijetko timovi imaju posebne zahtjeve koji se tiču njihovog funkcioniranja, odnosa u timu ili nekih specifičnih situacija s kojima se tim susreće. Tada nastupamo mi s ponudom posebno kreiranih timskih radionica.

Koncept teambuildinga može biti sličan, s tim da ne moramo raditi na stvarnom zadatku, nego mi kreiramo situaciju oko koje se tim okuplja i surađuje.

Što su timske radionice?

Ovakve radionice okupljaju tim radi specifičnog zadatka na kojem tim treba raditi zajedno. Koncept naših radionica se prilagođava veličini tima, pa je tako moguće raditi i sa brojnijim timovima (do 50-ak osoba).

Kako izgleda proces?

Na timskoj radionici facilitator upravlja zadatcima i određuje dinamiku, pazeći da angažira sve članove tima. Usmjerava proces, te prepoznaje ključne trenutke kako bi polaznici dobili ono po što su došli. Proces nerijetko sadrži zabavnu komponentu, pa je učinak dvojak. Radionice obično traju 3 do 5 sati, a rezultate radionice predstavljamo pred svima na kraju procesa.

Za više informacija kontaktirajte nas.