U Gentisu sam Project Manager. Razvoj nastavljam u  pravcu ljudskih potencijala te sam stekla certifikat A&DC-a za Konzultanta centara procjene i razvoja te Business excellence group-a za Menadžera ljudskih potencijala. Odgovornosti koje sam tijekom vremena preuzela u Gentisu tiču se poslova u području financija, Digitalnog marketinga i PR-a. Koordinator sam Gentisove on-line platforme - 360 Feedback, kao i Centara procjene i razvoja na kojima sudjelujem i kao procjenjivač.

Certifikati koje sam stekla:

  • A&DC – Assessment and development consultant - certificirani procjenjivač za Centre razvoja i procjene, London
  • Međunarodni certifikat SDI Level 1, Zagreb
  • Business excellence group – Menadžer ljudskih potencijala – Zagreb
  • svinaweb - Akademija digitalnog marketinga, Zagreb - u tijeku

Što me motivira:

Dobar timski rad, poticajna radna sredina, prepoznatost uspjeha, pohvala!