Imam 20-godišnje trenersko-konzultantsko iskustvo te sam kao trenerica na području jugoistočne Europe radila s međunarodnim organizacijama poput Heartland Internationala, Chicago, SAD, Oxfam Ireland & England, te nizom drugih međunarodnih organizacija. Bila sam zadužena za obučavanje i vođenje trenera u različitim zemljama (Mađarska, Bjelorusija i regionalno), a nakon završetka jednogodišnjeg programa za certifikaciju na Academy for Educational Development, Washington D.C., radim i kao trenerica i konzultantica na području strateškog planiranja, projektnog menadžmenta i razvoja interpersonalnih vještina. Posjedujem međunarodni certifikat za SDI® alate od Personal Strengths Publishing (SAD), Train the Trainer certifikat britanske trening kuće FastForward i certificirana sam za korištenje metodologije Stonebow International UK. Specijalizirana sam za obuku menadžmenta s programom Influential Leaders for Tomorrow gdje sam radila sa srednjim i višim menadžmentom u kompanijama kao što su VIPnet, VIPmobile Srbija, Hrvatski Telekom, Crnogorski Telekom, RBA, RBA Leasing, Unicredit, Dukat, Atlantic, Unicredit Leasing, Sol Melia.

Što me motivira:

Jučer sam bio pametan. Stoga sam želio mijenjati svijet. Danas sam mudar. Stoga mijenjam sebe. Chinmoy Kumar Ghose