SDI predstavljen na radionici u Sarajevu

Prošli tjedan je bio u znaku SDI-a. U Sarajevu smo u suradnji s HRM Udruženjem održali SDI radionicu u prošlu srijedu 7.11.

Na radionici se okupilo 20 sudionika iz različitih kompanija, većinom članova HRM Udruženja koji su se željeli upoznati sa SDI alatom. Naša trenerica Davorka Tolić predstavila je osnovne značajke alata, te iskustva primjene koje je Gentis kao vlasnik licence stjecao već više od 10 godina. Gentis sada ima SDI licencu za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu kao i Češku i Slovačku.Kroz dva sata sudionici su na zanimljiv način naučili nešto o sebi, osvijestili vlastitu motivaciju i najčešća ponašanja, te naučili kako prepoznati motivaciju drugih.Suradnja s HRM Udruženjem se nastavlja, a već u prosincu održavamo još jednu radionicu na temu Design Thinking.